Robben Island w RPA. Historia, muzeum

Robben Island to w języku afrykanerskim Robbeneiland. Przez wieki służyło za więzienie – Nelson Mandela spędził tutaj 18 z 27 lat, które spędził za kratkami przed upadkiem apartheidu. Dowiedz się, dlaczego to miejsce znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO!