Podstawowe zwroty po ukraińsku – zwroty grzecznościowe, liczebniki, rozmówki

Podstawowe zwroty po ukraińsku pomogą Ci lepiej komunikować się z naszymi sąsiadami ze wschodu. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj wymowę oraz pisownię języka ukraińskiego!