Trasa Transfogarska w Rumunii – jedna z najpiękniejszych dróg Europy

Trasa Transfogarska to malownicza górska trasa, która przebiega przez Góry Fagaraskie w Transylwanii w Rumunii. Autostrada jest uważana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej wymagających tras na świecie. Czym się charakteryzuje?