Nawiedzone miejsca w Polsce – gdzie je znajdziesz?

Opowieści o złośliwych zjawach od wieków pojawiają się w folklorze ludowym różnych narodów. Wiele osób przypisuje niewyjaśnione zdarzenia działaniu istot bytujących w świecie pozamaterialnym. Poznaj nawiedzone miejsca w Polsce!